Viimeinen teksti: Vapaus

Slavoj Žižek elokuvassa A Pervert’s Guide to Ideology

Olen ollut vapaana tasan kuukauden. Olen päässyt hengittämään ilmaa ja matkailemaan ilman huolta aikatauluista. Olen juonut ja juhlinut. Olen ajatellut ja keskustellut normaalien piirieni ulkopuolelta tulevien ihmisten kanssa; satunnaisten, tuntemattomien, mielenkiintoisten ja mielenkiinnottomien ihmisten kanssa. Olen juonut väljähtynyttä kaljaa katukiveyksellä puhuen yliopistojen rahoituspolitiikasta ja ilmastonmuutoksen suhteesta eksistentialismiin. Olen eksynyt Latviassa. Olen kiivennyt vuorelle. Olen liftannut moottoripyörän kyytiin ja ylittänyt Puolan päivässä ilman rahaa. Asiat ovat hyvin.

Mikä muuttui vankeuteni aikana?

En osaa sanoa tarkalleen, miten vankeus vaikutti kotisuhteeseeni. Vankeuden aikana se tuntui muuttuvan hieman, ja kodille muodostui kaksoisrooli turvallisena tyrmänä. Toisaalta uskoisin matkailun muuttaneen tätä suhdetta hieman. Töihin lähteminen maanantaiaamuna oli hieman hermostuttavaa, mutten miettinyt niinkään että minun pitäisi olla töissä jonain tiettynä kellonlyömänä enkä herännyt paniikissa seitsemältä, kuten olisin uskonut käyvän. Lähinnä hermostuneisuus johtui lomasta ja mahdollisesta ylivyöryvästä työmäärästä, joka odottaa minua toimistolla. En ole vähään aikaan katsonut kelloa pakonomaisesti asunnoista lähtiessäni tai kiirehtinyt paikasta toiseen nauttimatta tilasta. Ehkä suhtautumiseni aikatauluihin on hieman kammoksuvampi mutta samalla kunnioittavampi kuin ennen.

Nauruni, kun nautin viiniä ja monikulttuurisia menoja keski-Euroopassa

Mielipiteeni kehittyivät. Tutustuin itselleni ennestään tuntemattomaan kirjallisuuteen ja kykenin muodostamaan uusia, huomattavasti parannettuja kantoja totaalikieltäytymiseen liittyvistä seikoista. Tuomio ei pehmentänyt minua, vaan paremminkin muokkasi mielipiteitäni radikaalimpaan suuntaan, kuten oikeastaan saattaakin olettaa.

Opin teorian ohella tuomion aikana erinäisiä asioita tilasta. Päädyin kokemaan ensi kädessä vapaan liikkuvuuden arvon ja kaupunkitilan mahdollisuudet ja sitä kohtaavat uhkat, ja arvostamaan vapaita, epäkaupallisia sosiaalisia tiloja entistä enemmän. Opin rankaisemisesta ja ehkä kykenen torjumaan käytännössä vastaavanlaisten rakenteiden vaikuttamisen itseeni jossain määrin.

Kannattiko?

Todellakin. Elämä on pääasiassa melko puuduttavaa rutiinien toistamista, eikä totaalikieltäytyminen sinällään eroa siitä liikaa. Se kuitenkin tarjoaa edes pienen pienen mahdollisuuden yrittää vaikuttaa johonkin puhumalla asiasta ja olemalla edes pienenä kiusallisena merkintänä tilastoissa. En ole ainoa, enkä tule olemaan viimeinen totaalikieltäytyjä.

Lisäksi on hienoa aloittaa anekdootti sillä, että “kun olin valvontarangaistuksessa…” ja nähdä ihmisten ilmeiden kirjo hämmästyksen ja järkytyksen sekaisesta . Tällöin saa paitsi mielenkiintoista keskusteltavaa, pääsee myös viemään keskustelua suotuisille raiteille

Kuva Fedor Telkovin Smog-sarjasta

Rangaistuksen aikana haaveilin satunnaisesti vapaudesta ja aikatauluttomuudesta. Muistelin, miltä tuntuu istua viinilasi kädessä kalliolla lukemassa romaania ja matkustaa vapaasti paikasta toiseen ilman kiirettä tai pysähtyä jossain satunnaisessa antikvariaatissa selaamaan vanhoja opuksia. Tiedostan kuitenkin samalla, että tämä kuva vapaudesta on osittain kulttuurimme minuun markkeeraamaa. Meihin iskostetaan haluja, joita tietyt kulutushyödykkeet sitten saapuvat täyttämään jättäen jäljelle kuitenkin lievän tunteen siitä, ettei tämä kuitenkaan ollut ihan sitä, mitä halusin. Me emme oikeasti tiedä, mitä haluamme.

Mitä nyt?

Vaikka tämä blogi loppuu, asiat eivät lopu tähän.

Ensinnäkin minulta jäi useita aspekteja rangaistuksesta ja totaalikieltäytymisestä käsittelemättä, joihin olin suunnitellut pureutuvani, mutten vain yksinkertaisesti löytänyt aikaa tehdä riittävää taustatyötä tai kirjoittaa itseäni miellyttävää tekstiä. Ehkä kirjoitan niistä joskus, mutta jollekin toiselle alustalle. Tällä blogilla oli aikansa ja tilanteensa, ja tilanne on nyt mennyt ohi.

Kaikki ne rakenteet, joita olen pyrkinyt kritisoimaan tässä blogissa ovat edelleen pystyssä. Niitä vastaan kamppaillaan edelleen ja pyrin osallistumaan kamppailuun entistä aktiivisemmin; etsimään itselleni sopivaa roolia ja tapaa työskennellä paremman yhteiskunnan eteen.

 

Vapaaehtoisarmeija ja luokkayhteiskunta

Mietin tämän tekstin julkaisemista pitkään, sillä vapaaehtoisarmeijan järjestämiskysymys ei vielä ole ajankohtainen, jolloin tämä aihe ei vielä kosketa juuri ketään. Lisäksi tekemäni pointti on mielestäni kohtalaisen itsestäänselvä ja toteutuu nykymuotoisessakin armeijassakin tietyssä laajuudessa. Toisaalta, jos puolustuksemme tullaan järjestämään jossain vaiheessa vapaaehtoisjärjestelmällä, on tärkeää, että kysymyksen luokka-aspektista on keskusteltu riittävästi, jottei sen järjestäminen tule olemaan läpinuijimisasia eduskunnassa.

Kyllä, tässä blogissa on pariin otteeseen puhuttu palkka-/vapaaehtoisarmeijan puolesta. Se on suosituin nykyaikainen malli rakentaa puolustus ja vaikkapa Ohi On -kampanjan valinta korvaamaan nykyisen armeijan. Linkin takana on kantoja Vihreältä Miesliikkeeltä, Sadankomitealta ja Maanpuolustuskorkeakoululta sekä esimerkkejä siitä, miten muissa Pohjoismaissa on maanpuolustus hoidettu.

Esitetyt kannat ovat täysin oikeutettuja ja uskoisin vapaaehtoisarmeijaan siirtymisen paikkaavan joitain ilmeisempiä ongelmia maanpuolustusjärjestelyssämme ja toimivan avauksena toisenlaisen politiikan suhteen.

Problematiosidaan kuitenkin kantaa hieman ja maalataan vältettäviä sudenkuoppia: väitän, että vapaaehtoisarmeijaan varomattomasti siirtyminen saattaa syventää sotaväen luokkajakoa ja etäännyttää tosiasiallista päätäntävaltaa käyttävän ihmisryhmän sotaan osallistuvista ihmisistä, täten myös madaltaen sotajoukkojen käyttämisen kynnystä konfliktitilanteessa (tai pahimmassa tapauksessa konfliktin käynnistämisessä).

Suomessa on ollut sotien jälkeen runsaasti sosiaalista liikkuvuutta: ihmiset ovat nousseet koulutuksen ja muiden vastaavien seikkojen avulla ylempään yhteiskuntaluokkaan kuin mihin syntyivät. Tämä on luontevaa “skandinaavisen mallin” puitteissa, jota Suomikin on omalla tavallaan toteuttanut. Tässä, kuten hyvin tiedämme, on kyse sosiaalidemokraattisesta hyvinvointivaltiosta, jossa kaikki kansalaiset kuuluvat hyvinvointivaltion tuottamien etujen piiriin, ja järjestelmää tasapainotetaan tulonsiirroin. Kyseessä on siis jonkinnäköinen distributiivinen tulkinta (tai oikeammin kompromissi) sosialismista verrattuna tuotannon kollektivisoimiseen.

Suomi on kuitenkin ollut siirtymässä poliittisessa diskurssissa vahvasti Anglosaksiseen “hyvinvointivaltioon” päin. “Miten niin?” kysyt. Minä kerron. Wikipediakin tietää, että

Anglosaksinen malli tunnetaan myös liberaalina hyvinvointivaltiona. – – Yhteiskunta jakaa vähävaraiset avustuksia ansaitseviin ja ansaitsemattomiin. Verokanta ja tulonsiirrot ovat alhaiset ja valtion sosiaalimenojen osuus BKT:sta vähäinen. Työn merkitys ja arvostus on suuri. Järjestöt, vapaaehtoistoiminta ja hyväntekeväisyys on huomattava osa hyvinvointipalvelujen rakennetta. Yksityinen sektori osallistuu hyvinvointipalvelujen kustannuksiin työpaikkaetujen ja yksityisten sosiaalivakuutusten kautta.

Eikö kuulostakin tutulta, jos mietit yhtään viimeaikaista poliittista puhetta Kokoomuksen tai Keskustan edustajien suusta?

Seuraava kysymys on tietenkin, miksi kirjoitan hyvinvointivaltion murentumisesta, kun tarkoitukseni on puhua vapaaehtoisarmeijasta.

(C) Cleon Peterson

Oletetaan hetkeksi, että Kokoomus saa läpi haluamansa (ja miksi ei saisi – Kokoomuksen asettama diskurssi dominoi tällä hetkellä poliittista kenttää ja muut puolueet asettavat talouspoliittisen linjansa liki poikkeuksetta suhteessa heihin ja heidän käyttämäänsä kieleen), eli korkeakouluihin tulee lukukausimaksut. Tällöin yhä useampi köyhemmistä perheistä tuleva nuori ei kykene maksamaan lukukausimaksuja tai omaa koulutuksen jälkeenkään riittävän turvallisia tulevaisuudennäkymiä opintolainan takaisinmaksuun. Tällöin he, todennäköisemmin kuin varakkaammista perheistä tulevat nuoret, valitsevat mennä armeijan leipiin tienaamaan rahaa ja viettämään välivuotta ennen kuin päättävät opintojensa aloittamisesta tai työelämään siirtymisestä.

Ilman maksullista koulutustakin on selkeää, miksi palkka-armeijamalli suosisi rikkaiden perheiden vesoja. On kilpailuetu päästä nuorempana työelämään koko koulutusputken läpikäytyään. Opintotuen pienentyessä ja tukikuukausien vähentyessä suurempi ja suurempi osa opiskelijoista tulee opintojensa ohessa tai ennen niitä tekemään töitä. Miksei siis viettää vuotta Puolustusvoimien palkkalistoilla ja kerryttää edes vähän säästöjä? Tällöin köyhemmistä oloista ponnistavat paitsi muodostaisivat puolustuksemme bulkin, he myös pääsisivät koulutukseen epävarmemmin ja työelämään myöhemmin (käytännössä varmistaen altavastaajuutensa kilpailutilanteessa), täten myös pysyen köyhempinä.

Jos näin käy, ainoa ryhmä jolla on todellista kannustusta käydä armeija on köyhempien luokkien edustajat. Sotaan päätyvät köyhät, eikä eliitillä ei ole ainakaan henkilökohtaista intressiä suojella köyhien jälkikasvua. Tämän periaatteessa se, mitä Yhdysvalloissa on käynyt ja mikä on historiallisesti melko usein ollut myöskin kohdalla.

Tarkoittaako tämä, että koko hankkeesta tulisi luopua? Ei tietenkään! Sen rakentamisessa tulee vain olla varovainen. Se vaatii jonkinlaisen vakauttamismenetelmän, muuten koko järjestelmästä tulee sanalla sanoen paska. Mikä tämä kannustin/vakautin/rakenne on? Siihen minulla ei ole vastausta.

TJ8

Sotilaallisesta tyhjiöstä

En ole kirjoittanut mitään totaalikieltäytymiseen tai valvontarangaistukseen liittyvää pitkään aikaan. Tuomio on puuduttanut mielen. Ajatukset alkavat tuntua triviaaleilta ja puhkikuluneilta. Norman Doige kirjoitti kirjassaan The Brain That Changes Itself (2007seuraavasti:

Nothing speeds brain atrophy more than being immobilized in the same environment; the monotony undermines our dopamine and attentional systems crucial to maintaining brain plasticity.

Ja voi juku kun aivojen plastisuus on hävinnyt. Toisaalta haluan selvästikin olla miettimättä jäljellä olevaa kuukautta ja rangaistusta ylipäätään. Antaa sen vain olla.

Viedään nyt kuitenkin viime tekstissä avattu ajatus onnahdellen loppuun.

Aloin puhua sotilaallisesta tyhjiöstä. Sotilaallisen tyhjiön ajatuksen taustalla on valtatyhjiöajatus; ajatus siitä, että on olemassa jonkinnäköinen sosiaalinen tarve vallalle, sille varattu paikka, joka tulee täyttymään, jos sen jättää tyhjäksi.

Tälle ajatukselle keskeistä on sosiaalisten hierarkioiden välttämättömyys ja tietynlainen ikuisuus. Ajatus pitää sisällään oletuksen siitä, että sosiaalinen maailma ei muutu ja ihmiset tulevat tarvitsemaan hallitsijoita ja armeijoita, halusivat he niitä tai ei: jokin voima tulee ottamaan tyhjän lokeron itselleen vallan ja/tai resurssien houkuttelemana, oli kyse sitten miten vähäpätöisestä paikasta tahansa.

Ensimmäiseen puoliskoon ajatuksesta voidaan esittää helpostikin kritiikkiä: sosiaalinen todellisuutemme on muuttunut ihmislajin olemassaolon aikana mittavasti käyden läpi mitä erilaisimpia vaiheita. Näiden pitäminen mitenkään staattisena on lähinnä harhaista ja olettaa oman havaintopiirin (~parikymmentä vuotta ja muutama neliökilometri sekä kourallinen ihmisiä) olevan keskeinen tulevaisuuden tapahtumia ennustaessa. Historiasta argumentteja poimiessa ei katsota tällöin yleisiä kehityskaaria, vaan yksittäisiä, omaan argumenttiin sopivia tapahtumia ja annetaan niille merkittävä painoarvo, oli sitten kyseessä Suomen YYA-sopimuksen ehtojen sorvaaminen tai Katalaunisten kenttien taistelu.

Ralph Zimanin sarjasta Ghosts

Lisäksi sosiaalinen todellisuus hahmotetaan tällöin lähinnä olemassaolevien systeemien välttämättömyyden oletuksen kautta. Tässä kontekstissa ehkä keskeisin analysoitava käsite olisi tottelevaisuus, jolloin kannattaisi suunnata katse Gandhin kirjoituksiin tottelemattomuudesta ja väkivallattomasta vastarinnasta, ts. siihen, voiko ihmisiä todella hallita vastoin heidän tahtoaan. Tästä on sattumoisin kirjoitettu tismalleen samassa kontekstissa myös anarkistisesta näkökulmasta Jeremiah Mitchellin toimesta Time to Free -verkkojulkaisussa, joten jätän keskustelun heille, sillä argumentin taustaolettamuksissa on mielestäni runsaasti purettavaa ilmankin.

Siirrytään siis tarkastelemaan muita resursseja: mitä jos ei haluta hallita ihmisiä, vaan vaikkapa luonnonresursseja ja hylätään ihmisresurssit, mikäli niitä ei voi hyödyntää vaikkapa työvoimana? Mitä jos haetaan sotaa odotellessa strategista etua vaikkapa ohjusten sijoittamiseen tai yritetään avata uusia kulkureittejä?

Resurssien hakemisessa on peränsä: vapaakaupan ongelmalapsia on kovisteltu kauppasuluilla ja pakotteilla menneisyydessä ja nykyään. Lisäksi Yhdysvallat on osoittanut taipumuksia käyttää armeijaansa turvaamaan etujaan maissa, joiden luonnonvaroja he (tai maassa toimivat yritykset) tarvitsevat.

Tässä näkökulmassa on kuitenkin “isäm maatamme” ajatellen yksi mutta: modernissa sodankäynnissä varsinkin Suomen kaltaiset maat jätetään melko pitkälti rauhaan, sillä kaupankäynti on paljon halvempaa kuin valtaaminen, eikä meillä varsinaisesti ole mitään merkittäviä resursseja. Tietenkin tulevaisuudessa, jos makea vesi on harvinaista, tämä saattaa muuttua, mutta toisaalta silloin myös maailma on poliittiselta maisemaltaan (toivottavasti) kovin erilainen. Tähän asti Suomi on kuitenkin ollut valtiona todella kuuliaisesti mukana IMF:n, EU:n ja Yhdysvaltain kelkassa, joten sikäli ristiriitaa ainakaan läntisen maailmanjärjestyksen kanssa ei tarvinne pelätä. Venäjä saisi Suomesta hiukan puskuria länteen, mutta toisaalta maajoukkojen käyttö on so last season, jolloin kolhut kaupankäynnin näkökulmasta painavat todennäköisesti enemmän kuin muutama sekunti enemmän ilmatilaa. (News flash: sodankäynti suurvaltojen välillä on muuttunut sitten toisen maailmansodan.)

Lisäksi olisi myöskin hyödyllistä hakea hieman laajempi kriittinen näkökulma kysymyksenasetteluun: valtatyhjiönäkökulmassa oletetaan edellä mainittujen pointtien lisäksi implisiittisesti kaiken muutoksen olevan pahasta ja valta-aseman olevan erityisen tavoiteltu riippumatta sen luonteesta. Ensimmäisessä on kyse näkemyksestä, jonka mukaan nykyinen asioiden järjestys on suotava jostain syystä, oli se sitten kaikkien tai oman lähipiirin hyvinvointi (ts. vastaajalla on intressi ylläpitää vallitseva järjestys), jolloin sitä tulee suojata muutoksilta. Jälkimmäisessä lähestytään ideologisesti mielenkiintoisia, joskin kovin sameita vesiä, joissa en tässä yhteydessä suostu kuin kastamaan varpaani johtuen aihealueen laajuudesta.

Mietitään ensin hieman kärjistäen muutosta; mikä nykyisessä järjestyksessä on puolustamisen arvoista? Jos ilmaista koulutusta ajetaan alas, sosiaaliturva on käytännössä heikennetty olemattomiin ja työnantajapuoli sanelee työehdot, mitä hyvinvointivaltiosta on jäljellä? Tällöin on pakko kysyä: mikä olisi vaihtoehto? Jos pitää valita Kepun ikeessä elämisen ja Ruotsin vasallivaltiona olemisen väliltä, ei valinta liene kovin vaikeaa. Lisäksi tarjottu kansallismielinen vaihtoehto tuntuu heidän mainospuheidensa ja itseilmaisun perusteella perustavan suomalaisuuden pelkästään pelkoon ja vihaan sekä erittäin kapeaan ihmiskuvaan. Onko siinä mitään puolustettavaa?

Ja sitten vallasta: on keskeistä kysyä, haluavatko ihmiset todella valtaa? Nähdäkseni tätä kannattavia näkökantoja on periaatteessa kahdenlaisia: mystis-nietzscheläisiä ja sosiaalidarwinistisia. Jälkimmäisen ja ryhmädynaamisen luonnonvalinnan käytön joidenkin järjestelmien oikeutuksena haluaisin mieluusti leikattavan kokonaan pois Humen giljotiinilla (“siitä mikä on ei voi johtaa sitä mikä tulisi olla”), enkä sitä kommentoi tässä yhteydessä enempää (kuin että sosiaalinen ympäristö luo haluja ja täten haluihin voi vaikuttaa, ks. mielikuvamarkkinointi ja jälkifordilainen kapitalismi). Näennäisnietzscheläinen kanta taas tulkitsee ihmisen syvimmästä luonteesta kumpuavan Wille zur Machtin olevan ihmisen olemusta dominoiva piirre ja vallan janoaminen on täten luonnollista. Tämä kuitenkin perustuu (paitsi todella räikeästi naturalisoituun ideologiaan, ts. pyrkimykseen tehdä omasta näkemyksestä kyseenalaistamaton luonnontila) melko räikeään lähdekirjallisuuden väärinymmärrykseen, jonka pitäisi selvitä jo Wikipedia-tyngän lukemisella. Toisaalta tässä päästään melko pitkälle “IHMISEN SYVIMMÄN LUONTEEN” (TM) etsimiseen, enkä mielelläni mene sinne tässä yhteydessä, sillä ihmisten ideologiset lasit ovat liian synkkiä, enkä halua käyttää aikaani kokonaisten kirjojen kirjoittamiseen aiheesta.

Loppusanoiksi murtaisin puhkilainatun Publius Flavius Vegetius Renatuksen. Hänen nimiinsä on pistetty usein lainattu si vis pacem, para bellum, mutta tämä on mielestäni kovin neuroottinen suhtautuminen yhteiskuntajärjestyksen luomiseksi. Jatkuva uhkakuvien valvominen ja lietsominen tekee niin ihmisestä kuin valtiostakin sietämättömän. Tällöin, järkevämpi ohjenuora lieneekin si vis pacem para pacem – jos haluat rauhaa, valmistaudu rauhaan.

TJ 28

P.S. Toisaalta näin kahden artikkelin päivittelyn jälkeen täytyy todeta, etten ole missään vaiheessa puhunut armeijan totaalisesta hävittämisestä. Teksteissä olen liki aina ilmaissut ainoastaan tarpeen kirurgisesti poistaa sen yhteiskunnallisena vaikuttajana. Tällöin koko valtatyhjiöargumentin käyttö osuu harhaan melko julkeasti.

“Älä ammu asekauppiasta”

Oloni tällä hetkellä

Edellisestä tekstistä on kulunut monta turhaa hälytystä ja paljon täydellistä kyllästymistä valvontarangaistukseen ja sen käsittelyyn. Lukulistanikin on – ainakin toistaiseksi – siirtynyt pitkälti fiktioon, sillä eskapismi on aivan liian väheksytty keino käsitellä asioita hetkellisesti ja hakea uusia näkökulmia ja voimavaroja todellisuuden kohtaamiseksi.

Käsitellään nyt kuitenkin. Olen saanut lukea viime aikoina useita kommentteja, joiden keskeinen argumentti kuuluu seuraavasti:

Kirjoitat aseellisesti turvatun yhteiskunnan suojista, joka takaa myös mahdollisuutesi kieltäytyä asepalveluksesta

Olen yllättynyt kommentin esiintymisfrekvenssistä, sillä se on pohjimmiltaan todella typerä argumentti, joka vastustaa kaikkea muutosta ja kritiikkiä. Ja “kaikella” tarkoitan kaikkea.

Perimmäisenä motiivina mainitun argumentin heittämisessä on joko vastapuolen tekopyhyyden ja ristiriitaisuuden osoittaminen tai todellinen, mutta huonosti formuloitu huoli valtatyhjiöistä, jotka täyttyvät ihmisten ilmaisunvapautta tai materiaalisia oloja halveksuvilla valtiailla.

Pureudutaan ensiksi argumentin formaaliin sisältöön ja katsotaan vasta sitten, onko siinä jotain rehellistä kritiikkiä antimilitaristista ajattelua kohtaan.

Varsinainen rakenne on tuttu “kirjoitat kritiikkisi tietokoneella, joka on tehty kapitalismin alla! Shakkimatti ateistit!”. Sen ongelmallisuus tulee melko selvästi esiin jo pelkistyksissä ja parodioinnissa. Formaalisti muotoilu olisi: “mikäli haluaa kritisoida olemassa olevaa järjestelmää tai tapaa tehdä asioita käyttäen olemassaolevia keinoja, on tekopyhä.” On ilmeistä, miksi tämä kieltää kaiken muutoksen: jos on järjestelmän sisällä, sitä ei saa muuttaa siellä ollessaan tai sen tarjoamin välinein, vaan täytyy jättäytyä kokonaan kaiken olemassaolevan ulkopuolelle. Ulkopuoliset ovat tietenkin taas tunkeutujia ja valloittajia, jotka vain sotkeutuvat järjestelmän sisäpuolella oleviin asioihin, eivätkä voi tuntea sitä.

Mikäli mitään ympärillä olevaa ei saa käyttää olemassaolevan kritisoimiseen eivätkä ulkopuoliset saa puuttua olemassaolevaan asiantilaan, miten muutos on mahdollista? Se ei ole, eikä sitä halutakaan. Kommentin pohjamotivaationa on hiljentää vastapuoli, sillä asiaintila on kommentoijan mielestä oikein mallikkaasti, eikä sitä siis sovi kritisoida. Jo vastaaminen kritiikkiin on kritiikin kohteen (ts. ongelman) olemassaolon tiedostamista, joten on kannattavampaa vain syyttää kritiikin esittäjää epäkonstistentiksi ja tekopyhäksi.

Suhtaudutaan lopuksi hieman lempeämmin kommenttiin ja yrittäkäämme muotoilla se sisältämään jotain kritiikkiä antimilitaristista kantaa kohtaan. Olisiko “Mikäli meillä ei ole asevoimia turvaamassa yhteiskuntaamme, syntynyt valtatyhjiö houkuttelisi väistämättä jonkin hallitsijan paikalle riistämään luonnonvaramme ja orjuuttamaan meidät, eikä silloin ole tilaa myöskään aseistakieltäytyjille” parempi muotoilu? Kenties, sillä silloin pääsisimme käsittelemään toista yleistä kärkeä kommenteissa, nimittäin valtatyhjiöargumenttia. Ja se on tarpeeksi iso aihe omaan tekstiinsä.

TJ 64

Viranomaisten mielivallasta

Poliisi ottamassa kiinni valokuvaajaa Smash Asem -mielenosoituksessa 2006. Kuva: Markus Pentikäinen

Suomalaiset luottavat poliisiin. Suomalaiset luottavat poliisiin huomattavasti enemmän kuin toimittajiin, meteorologeihin tai opettajiin. Tämä riippumatta siitä, että edellä mainituista ainoastaan poliisilla on oikeus sulkea sinut koppiin ja hakata sinut. Eikö juuri paljon valtaa omaavia instituutioita kohtaan tulisi olla erityisen kriittinen? Toisin sanoen, mitä enemmän valtaa viranomainen pitävää hallussaan, sitä kriittisempää suhtautumisen kyseisen viranomaisen toimintaan tulisi olla.

Tämä etenkin silloin, kun kyseessä oleva instituutio ei tunnu lunastavan tätä korkeaa luottamustaan. Poliisi on käyttänyt “liioiteltuja voimakeinoja” niin vappumarsseilla kuin lakkorikkuritoimintaa estävää demoa vastaan ja vähättelee sitä jälkikäteen. Putkaan kuolee joka vuosi joku. Poliisi ei aina edes lue tekemääsi rikosilmoitusta. Poliisi väärentää todisteita. Poliisi käyttää virka-asemaansa väärin ja on korruptoitunuttaPoliisin sisällä on paljon, paljon rasismia, johon ei puututa, vaan sitäkin vähätellään. Poliisi pahoinpitelee vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Oikeastaan Poliisi pahoinpitelee ketä tahansaPoliisi ei ota LHBTQ-ihmisten oikeuksia kovin vakavasti. Poliisi valehtelee. Paljon. Poliisi vähättelee ja pelottelee seksuaalisen väkivallan uhreja. Sitten on vielä Vesalan tapaus. Ja kaiken kukkuraksi Poliisi tutkii itse Poliisin tekemät rikkeet, eikä tee siinä kovin hyvää työtä.

Mellakkapoliiseja leluineen Stadin Derbyssä. Lehtikuva. Kuva: Jussi Nukari

Pääasiallisesti minua on kohdeltu yksilönä hyvin virkavallan toimesta. Olen valkoinen, korkeasti koulutettu cis-mies jolla ei ole rikosrekisteriä – siis kaikin puolin etuoikeutetussa asemassa. En myöskään ole onnekseni joutunut juurikaan tekemisiin Poliisin kanssa tämän prosessin aikana; en ole nähnyt yhtään poliisia ja kuulustelunikin hoidettiin puhelimitse.

Toinen rangaistukseen vahvasti liittyvä instituutio, Rikosseuraamuslaitos (RISE) ei kuitenkaan ole puhdas sekään, ja sen toiminta menee pääasiassa täysin huomaamatta. Uskoisin tämän stealth-moodin johtuvan vankeuden stigmatisoivasta luonteesta ja vankeja kohtaan tunnetusta yleisestä halveksunnasta, jota sivusin Foucault-tekstissäni. Tällöin vangit ansaitsevatkin sen, ja oikeastaan jopa hyvä, jos saavat vähän enemmän keppiä, niin oppivathan olemaan.

Kokemukseni mukaan RISE on ollut yksi tehottomimmista, heikoiten organisoiduista instansseista, johon olen ikinä törmännyt. RISElle on jätetty todella paljon vapauksia (lue: mielivaltaa) päättää valvontarangaistuksen täytäntöönpanon yksityiskohdista (“muista valvontarangaistuksen täytäntöönpanolle välttämättömistä ehdoista” 9 luku 46 §), eikä kuuden vuoden jälkeenkään tunnu olevan yhtenäistä linjaa näistä yksityiskohdista, vaan jokainen virkailija tekee mitä lystää, eikä meillä ole siihen mitään sanomista. Täten parin sivun toimeenpanosuunnitelman tekemiseen ja hyväksyttämiseen meni hoputtaenkin (ja avustaen virkailijoita kaikin mahdollisin tavoin) kolme kuukautta.

Kukaan virkamiehistä ei tunnu olevan perillä laista. Kukaan ei tunnu olevan oikein

Mutta onhan se suloinen! Koiria ja kaikkea!

selvillä vaadittavista tiedoista ja papereista. Yritän nyt järjestää erästä poikkeuskäyntiä osoitelistani ulkopuolelle, ja sen pohtimiseen ja ylempien tahojen hyväksynnän hakemiseen on mennyt jo nyt kuukausia (#firstworldcriminalproblems). Lisäksi olen muista virastoista kuullut RISEn vuotavan tietoja “asiakkaistaan” (kuten he itse rangaistavia kutsuvat) melko heppoisasti.

RISEn tietojärjestelmät eivät aina toimi, ja silloin kun toimivat, niitä ei joko osata käyttää tai ne on suunniteltu kuluttamaan mahdollisimman paljon aikaa. Niiden tietoturvallisuudesta en tiedä. Lisäksi, koska (9. luku 57§):

Rikosseuraamuslaitos voi hankkia ja tehdä sopimuksia keskusvalvonnan tietojärjestelmistä, niiden ylläpidosta sekä tietojärjestelmän teknisestä valvonnasta ja hälytysten lähetys-, vastaanottamis- ja välityspalveluista yksityiseltä palvelun tuottajalta, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.

RISE on hommannut tarkkailuvehkeensä 3M:ltä. Korjaan: RISE on vuokrannut tarkkailuvälineensä 3M:ltä. Tuon järjestelmän tietoturva on vähintäänkin kyseenalainen, ja parhaillaankin siirtää mukavasti rahaa kolmansien osapuolien taskuun.

Selventääkseni asiaa: tämän tekstin tarkoituksena ei ole osoitella ketään ihmistä sormella. Kaikki viranomaiset, joiden kanssa olen ollut tekemisissä tämän prosessin aikana ovat olleet vähintäänkin asianmukaisia tai jopa mukavia ja hoitaneet työnsä heille annettujen ohjeiden puitteissa. Vika ei ole (aina) yksilöissä, vaan organisaatioissa. Kyse on siitä, että meidän tulisi pohtia organisaatioiden läpinäkyvyyttä ja niitä ohjaavia lakeja tai jopa niiden tarkoituksenmukaisuutta ja niiden väärinkäytöksiä mahdollistavaa yhteiskuntajärjestystä (etenkin poliisin ja syyttäjien salavuoteuden valossa) uudestaan. Ja ehkä luottaa poliisiin vähän vähemmän. Älkääkä yksityistäkö vankiloita. Siitä tulee pahaa jälkeä.

Lisää luettavaa:

 1. Ave Maria
 2. Balthusknot

Edit 7.6.: Lisäyksiä

Miksi kieltäydyin?

Tajusin muutama teksti sitten, etten ole kunnolla purkanut syitäni kieltäytyä asevelvollisuuden suorittamisesta. On sinällään nolostuttavaa, että pureutuu semantiikkaan ja liki merkityksettömiin poliittisen strategian purkuihin lähes anaalisesti, muttei selitä yhtään, miksi tekee mitä tekee.

Olen tässä tekstissä yksinkertaistanut asioita ad absurdum tekstin suoraviivaisuuden nimissä. Kyseessä on todella laaja kritiikin kenttä, jonka hienovaraisuuksiin pureutuminen veisi paljon aikaa ja sivuja. Tämän tekstin on tarkoitus olla ennemminkin “Totaalikieltäytymisen syyt 101” kuin “Grundrisse den Antimilitarismus”. 

Antimilitarismi

Olisin voinut nimetä tämän osan myös antinationalismiksi, sillä näen nämä kysymykset melko vahvasti toisiinsa kytkeytyneinä. Kuitenkin, mikäli määrittelemme militarismin uskoksi siitä, että valtion tulee ylläpitää vahvoja asevoimia ja olla valmis käyttämään niitä agressiivisesti kansallisten intressien puolustamiseen tai edespäinviemiseen, lienee helpompi käsitellä tämä antimilitarismin nimikkeen alla. Antimilitaristista kantaa ei tule sekoittaa pasifismiin. Väkivaltaan minulla on huomattavasti komplisoidumpi suhde kuin asevoimiin. Saatan kirjoittaa siitä myöhemmin, mikäli saan muistiinpanoni järjestykseen.

Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Olen pohjimmiltani internationalisti, vaikka painotankin keskustelussa (ehkä liikaakin) eurooppalaista kulttuuriperintöä. En täten näe, että eri valtioiden asukkailla olisi pääasiallisesti mitään todellisia syitä hyökätä toistensa kimppuun. Sotaa käytetään lähinnä hämärtämään sisäpolitiikassa vallitsevia ristiriitoja ja täten se hyödyttää vain hallitsevaa luokkaa tai tiettyjä sen jäseniä sekä aseteollisuutta. On mielestäni hieman hankalaa seistä taloudellisten intressien ja valtapelien takia eturintamassa ottamassa luoteja vastaan.

Sotavoimat eivät myöskään ole piilotettuina silloin kun emme niitä käytä muiden kansojen tappamiseen. Pakollinen asevelvollisuus ja ennen kaikkea sen tarjoama johtamiskoulutus, jota edelleenkin tunnutaan arvostavan yllättävän vahvasti suomalaisessa yritysmaailmassa, tuovat Puolustusvoimat läsnäolevaksi liki kaikkialle yhteiskuntaan. Se tuottaa jossain määrin auktoriteettiuskoisia, perinteisen maskuliinisen, agressiivisen miesmallin viimeistään armeijassa omaksuvia ihmisiä yhteiskuntaan. Koska kaikki ikäluokkansa miespassin omaavat henkilöt käyvät armeijan läpi, vaikuttaa se väistämättäkin myös keskusteluilmapiiriin ja tapaan, jolla Puolustusvoimat nähdään yhteiskunnassa välttämättömänä voimana tai vähintäänkin välttämättömänä pahana.

Puolustusvoimille (kuten myös Poliisille) annetaan näin kohtuullisen suuri rooli yhteiskunnassamme. Armeija ei ole kovin terve, demokraattinen instituutio, jonka lonkeroita haluaisin nähdä yhteiskunnassamme ja julkisessa keskustelussa. Sen roolin laajentaminen tuo enemmän rahaa aseisiin (Poliisin ihanan oranssit joukkojenhallintavälineet ja mörköautot, Puolustusvoimien Hornetit) ja antaa kyseisille instituutioille enemmän valtaa ja painoarvoa.

Lisähuomautuksena mainittakoon, että vaikka kyseessä on aate, jonka tarkoituksena on vähentää asevoimien asemaa yhteiskunnassa ja estää valtioiden välisiä sotia, ei se tapahdu naiivisti lakkauttamalla omat asevoimat ja katsomalla, mitä sitten tapahtuu. Alasajon ja asevoimien merkityksen vähenemisen ja agressiivisuuden hellittämisen soisi olevan loivempi, vaiheittainen ja kansainvälinen, jotta sillä olisi mitään vaikutusta ja mahdollisuutta toimia.

Feminismi

Feminismi käsittää minulle huomattavasti laajemman emansipaation alueen kuin ajan myötä laimentunut puhe tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista. Se ei merkitse minulle käsitteenä vain kahden sukupuolen välistä tasa-arvoa lain edessä. Se merkitsee kaikkien yksilöiden yhdenvertaisuutta yhteiskunnan jäseninä riippumatta kunkin yksilön ominaisuuksista. Tällöin se ei jumitu ainoastaan lainsäädännölliseksi ongelmaksi ja kattaa paljon laajemman ryhmän ihmisiä; sukupuolet ja seksuaalisuudet (sis. LGBT+), rodut, kansallisuudet, luokat ja niin edespäin, kuitenkin homogenisoimatta ihmisiä neutraaliksi massaksi; tarkoituksena on kytkeä ihmisten yksilöllisten ominaisuuksien tarkastelu pois viiteryhmästä.

Korostaisin vielä tämän näkemyksen tärkeää eroa melko yleiseen “mahdollisuuksien tasa-arvon” feminismiin: oikeasti tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ei voi olla eliittiä, jonka arvotus ja kohtelu poikkeaa muista ihmisistä. Mainitulla mahdollisuuksien tasa-arvolla on aina kääntöpuolensa: jos jokainen voi pyrkiä osaksi eliittiä, on pakko olla myös niitä, jotka eivät sinne yllä, ja heidän on tyytyminen huonompaan osaan elämässä. Ja koska yksilöllä on näennäinen vapaus pyrkiä pois huonosta asemastaan, tähän vapauteen vedotaan aina kun joku valittaa huonoista palkoista (“mikset hae parempipalkkaiseen paikkaan?”) samalla implisiittisesti hyväksyen sen, että kyseisen työn tekijä ei ansaitse enempää. Tällä kierretään yksilön vapauksiin vedoten rakenteellinen epätasa-arvo. Lisäksi normaalissa puheenparressa kielletään mahdolliset erot lähtökohdissa vaikkapa sukupuolen tai perheen tulotason muodossa, jotka kaikki aiheuttavat vääristymää yksilön mahdollisuuksiin nykyisen yhteiskunnan piirissä.

Etuoikeudet tiivistettynä kätevästi

Koetetaan nyt viedä tämä ajatus totaalikieltäytymisen käsittelyyn keskustelemalla tappamisesta. Ainoa hyväksyttävä syy loukata yksilön oikeuksia on, jos kyseinen yksilö pyrkii toiminnallaan rajoittamaan tai rikkomaan muiden yksilöiden oikeuksia. Tämä on problemaattista, sillä muiden yksilöiden turvaamiseksi meidän on joko luotava säätelyelin tai kostettava teot kollektiivisesti. Lisäksi oikeuden käsite pitää muotoilla uudelleen jos haluaa välttää hierarkkiset asetelmat, tai vain olettaa vahvan valtion (tai vastaavan) olemassaolo väkivaltakoneistoineen. On myös ongelmallista viedä tarkastelu jatkuvasti yksilöiden tasolle, sillä se hämärtää suuremmat, sosiaalisia rakenteita koskevat kysymykset ja niiden moraalisuuden kyseenalaistamisen. Kaikesta huolimatta tämä on paras muotoilu tasavertaisuuden periaatteesta, mihin tässä yhteydessä kykenen.

Tästä näkökulmasta on helppo nähdä, miksen suostu nielemään nykyistä asevelvollisuuskäytäntöä, joka syrjii ihmisiä niin sukupuolen, uskonnon kuin syntyperänkin perusteella.

Toisaalta, mikäli laajennetaan sympatiamme koskemaan muitakin ihmisiä kuin saman lipun alla marssivat joukot, alkaa ajatus sodankäynnistä vaikuttaa vähintäänkin epäilyttävältä. Tietenkin se muotoilu tasavertaisuudesta, jonka esitin, oikeuttaa puolustussodankäynnin, mutta tekee sen varsinaisesta käymisestä vähintäänkin vastenmielistä puuhaa, eikä millään tavalla glorifioitua isäm maan puolesta uhrautumista.

Lisäksi armeijassa painottuu todella klassinen maskuliinisen miehen malli. Tämän mallin ongelmallisuuden toteamiseksi riittää vain katsoa ympärille. Mitä hyvää tässä kulttuurissa on tehty sillä, että miehet ovat kasvaneet pyrkimään olemaan (tai ainakin uskottelemaan muille, että ovat) raavaita ja vahvoja, uskaliaita ja agressiivisia? Mitä hyvää saavutetaan sillä, että he vaikenevat ongelmistaan? Mitä hyvää on saavutettu sillä, että ihmisiä on pakotettu muottiin, johon he eivät sovi?

Järjestelmän epätasa-arvon osoittamiseen ja sitä vastaan taistelemiseen totaalikieltäytyminen on hyvä keino. Pienetkin tarkoituksenmukaiset poliittiset teot voivat yhdessä toimivat epävakauttavana tekijänä ja tuoda järjestelmäkritiikin ja järjestelmän heikkoudet näkyviin. Ajan myötä on mahdollista saada aikaan pieniä muutoksia, joiden kumulatiivinen vaikutus on merkittävä: Jehovan todistajat saivat erivapauden asevelvollisuudesta kieltäydyttyään siitä systemaattisesti. Meillä on mahdollisuus laajentaa tämä vapaus koskemaan kaikkia.

Tänään on mennyt puolet rangaistuksestani.

TJ 86

Keskuspuisto

 

Kesän ensimmäiset helteet ovat olleet todella turhauttavaa aikaa olla vangittuna. Sisälläolosta aiheutuva huono omatunto ja erittäin rajoitettu mahdollisuus osallistua mihinkään tapahtumaan tuntuvat yllättävän rankoilta, kun ne ovat kuitenkin aivan nurkan takana. Kaiken päälle olen yksin kotona koiran kanssa tekemässä joitain projekteja valmiiksi, joten jopa siirtymien kauneuden aiheuttama ahdistus on normaalia vahvempaa.

Pitkäperjantaina olin etuoikeutettu olla heräämättä kuudelta. Näin aamuyöllä unta, jossa flaneerasin pitkin jonkin etäisesti Etu-Töölöä muistuttavan kaupunginosan katuja. Pysähdyin välillä kahvilla torilla vain istumaan ja tarkkailemaan ympäristöäni ja siellä puuhastelevia ihmisiä, kunnes jatkoin päämäärätöntä kuljeskeluani tuntemattoman kaupunginosan syövereissä. Huomasin antikvariaatin syrjäisemmän kadunkulmassa. Löysin valikoimista muutaman kirjan, joita olen etsinyt pidempään. En enää muista muita kirjoja kuin Walter Benjaminin Keskuspuiston. Kun palasin eteiseen hakemaan lompakkoni repustani, myyjä sammutti jo valoja. Antikvariaatti oli menossa kiinni. Kysyin häneltä kuitenkin, olisiko hänellä hyllyssä Gustav Meyrinkin Golemia. Hän kävi etsimässä kauhu- ja fantasiahyllystä, muttei löytänyt kyseistä teosta. Muut ostokseni maksoivat 25 euroa. Poistuin myyjää kiitettyäni takaisin kadulle ja muistin aikataulun.

Kaipaan hidasta, liki päämäärätöntä kuljeskelua pitkin kaupunkia. Nyt kaupunkitila näyttäytyy minulle vain jonain, joka on pisteiden A ja B välissä. Uneni välitti minulle toiveeni kahdesti muutettuna: ensin se näytti minulle mitä toivon ja sitten toivon toteutumisen esteen Benjaminin Keskuspuiston muodossa.

En ole lukenut Keskuspuistoa vielä.  Benjamin kuuluu siihen joukkoon kirjoittajia, jotka haluan lukea suomeksi, joten odotan törmääväni harhaillessani (eli vapauduttani) Tutkijaliiton käännökseen jossain antikvariaatissa. Yhdistän Keskuspuiston sitä lukematta situationistiseen liikkeeseen ja psykomaantieteeseen, joista olen lukenut hieman enemmän. Haluan kuitenkin pitää tämän lyhyenä, joten ohjaan sinut vain lukemaan toisen viitteen. Siellä kaikki on selitetty hyvin ja lyhyesti, ja yhteys liikkumisen tai derivoinnin rajoittamiseen valvontarangaistuksessa on melko ilmeistä.

Mikä on henkinen tilani nyt? Horisontti on painunut ylös ja maa vallannut koko

Fedor Telkov, kuva sarjasta Smog

näköpiirin. Näkökenttä on todella suppea. Ensimmäiset 50 päivää menivät odottamattoman nopeasti, mutta nyt päivät ovat valuneet todella hitaasti. Mieliala on muuttunut ajoittain ahdistuneesta, mutta kohtalaisen optimistisesta lähinnä ankeaksi ja harmaaksi. Ei pakokauhua, ei jatkuvaa ahdistusta, lähinnä tyhjä olo. Onneksi on jatkuvaa stressiä, jolla voi peittää ahdistuksen.

En ole varma, mitä Golem symboloi unessani. Ehkä otsassani lukee met – “hän on kuollut”. Tai sitten haluan Prahaan. Todennäköisesti jälkimmäistä. Toivottavasti jälkimmäistä. Se olisi vähemmän kliseistä.

TJ 97

 1. Maanmittauslaitos: Kuljeskelusta ja psykomaantieteestä
 2. Walter Benjaminin Keskuspuiston englanninkielinen käännös

Oikeudet ovat orjille ja alamaisille

Herman Melvillen Bartleby on jossain määrin nostanut päätään viime aikoina passiivisen vastarinnan memeettisenä kiteymänä, lähinnä Ljubljanan kolossin Slavoj Žižekin ansiosta. Melvillen novellissa Bartleby palkataan Wall Streetillä sijaitsevan asianajotoimiston virkailijaksi. Aluksi hän on työteliäs, mutta vähitellen alkaa kieltäytyä useammasta ja useammasta toimesta sanoen “I would prefer not to”. Lopulta hän bunkkaa asianajotoimiston nurkissa, joutuu tyrmään ja kuolee kieltäydyttyään syömästä. Tarina toimii temaattisella tasolla paitsi tutkiessaan eristäytymisen ja yksinäisyyden teemaa julkisessa elämässä ja työpaikoilla, myös tahattomasti Bartlebyn toimien osoittaessa koko järjestelmän sisällä olevat eristämisen mekanismit ja systemaattisen tyhjyyden: tosiasiallisesti tarpeettomien asioiden toistamisen.

Viime viikkoina kansalaistottelemattomuus on noussut puheenaiheeksi suomalaisessa mediassa lähinnä uuden oikeusministerimme ansiosta.

Oikeusministerin aivopieruihin ei tarvinne puuttua; Syksyn kolumni sekä Panu Raatikaisen aiempi, Sini Saarelan pidätyksen aikainen essee tekevät sen mielestäni täysin riittävästi hegemonisen järjestyksen piirissä. Heidän tekstinsä kuitenkin herättivät minussa kysymyksen: onko kansalaisoikeuksien ajaminen turhaa? Ja jos vastaus on “ei”, voiko muutoksia saavuttaa nykyisessä, hyvin toimeentulevan keskiluokan hegemonian alla toimivassa yhteiskunnassa pienen mittakaavan kansalaistottelemattomuudella?

Avaan oikeusnäkökulmaani Hegelin kautta. Hegelin käsitys kansalaisyhteiskunnasta oli muotoutunut pitkälti Adam Smithin markkinakäsitysten mukaisesti. Kansalaisyhteiskunnassa yksilöt tyydyttävät itsekkäästi tarpeitaan vapailla markkinoilla, joilla on käynnissä hobbeslainen kaikkien sota kaikkia vastaan, josta kuitenkin maagisesti “järjen viekkauden” avulla (vrt. “markkinoiden näkymätön käsi“) syntyy hyvää [1,2]. Hegelin mukaan omaisuus on yksilön vapauden realisoitumisen piiri [3]: materiaalinen perusta realisoi yksilön vapauden (sikäli kun omistaa omaisuutta). Tässä kontekstissa yksilöt ovat vapaita sikäli kun osallistuvat vapaina subjekteina markkinoiden toimintaan ja päätyvät omistamaan asioita, mutta samalla markkinoista nousee spontaanisti varallisuuseroja, joiden suitsimiseen tarvitaan valtio.

Ihmiselle muodostuu valtiossa toinen rooli. Kansalaisyhteiskunnan piirissä ihminen on yksityinen markkinoiden toimija, porvari, kun taas valtion piirissä hän ottaa osaa yhteiseen poliittiseen toimintaan ja on kansalainen. Kansalaisyhteiskunnassa ihminen on emansipoitunut luonnon rajoitteista ja sivistynyt: järki kykenee peittoamaan intohimot. Toisaalta valtiossa, joka edustaa yhteistä ja julkista, kansalaisyhteiskunta “säilyy kumottuna ja paranneltuna” (aufgehoben), jolloin kansalaisten vapaus toteutuu. Toisin sanoen vapaus toteutuu ainoastaan sopimusten, moraalisten sitoumusten, perhe-elämän, talouden, lakijärjestelmän… toisin sanoen valtion piirissä. Yhteinen elämä on täten Hegelin mukaan täydempää kuin yksityinen elämä.

Kansalaisen oikeudet voidaan esittää kolmessa eri piirissä, joista jälkimmäinen pitää aina sisällään edelliset: abstrakti oikeus (Recht), moraali (Moralität) ja eettinen elämä (Sittlichkeit). Abstrakti oikeus pitää sisällään puuttumattomuuden periaatteen toisten kunnioittamisen hengessä, moraalisessa piirissä ihmiset heijastavat oman subjektiviteettinsä muihin arvostaakseen heitä ja eettisen elämän piirissä yksilölliset tunteet ja universaali oikeus sulautuvat yhdeksi.

Edellisessä kolmessa kappaleessa on usea asia, josta olla eri mieltä: yksityinen ja poliittinen elämä eivät ole täysin eristyksissä, kansalaisyhteiskunnassa on väistämättäkin tietty poliittinen ja yhteistyöhön kannustava (eikä välttämättä niinkään markkinataloudellinen) aspekti hobbeslaisen luonnontilan sijaan ja niin edespäin. Jätetään tämä kaikki kuitenkin Marxille ja keskitytään oikeuksiin, joita hän käytti yhtä suvereenisti kuin Hegelkin. Hegel määrittää implisiittisesti oikeudet suhteessa valtioon; mikäli kansalaisyhteiskunnassa elämä on ”yksinäinen, kurja, häijy, raaka ja lyhyt” [4], ei edes Recht — oikeuden tasoista kurjin— pääse toteutumaan sen piirissä. Vaaditaan valtio takaamaan kansalaisten oikeudet myös markkinasubjekteina.

Oikeudet saadaan siis auktoriteetilta. Tällöin kyseinen oikeus asettaa oikeuden haltijan lähtökohtaisesti alisteiseen asemaan. Oikeudet voidaan aina ottaa pois, sillä niitä hallinnoi jokin auktoriteetti— aito tai kuviteltu, ei väliä, kunhan kuvittelee muiden uskovan siihen, oli se YK, kyläpoliisi Reinikainen tai orjan omistaja. Tämä Toinen toimii oikeuden takaajana konfliktitilanteessa, vaikkei sen tarvitsisikaan ikinä lunastaa takaustaan.

Nämä oikeudet määrävät yksilön suhteessa yhteisöön ja instituutioihin. Ne kertovat miten yksilöä voi hänen oikeudentuntoaan loukkaamatta kohdella ja millaiseen kohteluun hän täten myös alistuu. Auktoriteetti lopulta määrittelee, kenelle nämä oikeudet ovat (“lainkuuliaisen valkoisen kansalaisen oikeudet”, “koululaisen oikeudet”, “orjan oikeudet”), ja nämä kohderyhmät saavat siten erilaista kohtelua instituutioiden piirissä tai sosiaalisessa kanssakäymisessä (lakia rikkoessaan valkoinen kansalainen menettää osan oikeuksistaan, koululaisen pitää totella opettajaansa, orjan omistajaansa).

Oikeudet määrittävät suhteen ryhmään, eivät vapauta.

Oikeudet eivät takaa vapautta. Ihmisiä voidaan orjuuttaa, vaikka — ja osittain koska — heillä on oikeuksia. Heitä voidaan manipuloida systemaattisella tavalla muuttamalla olosuhteita tai yhteiskunnan julkilausuttuja tavoitteita. He taipuvat sosiaalisen painostuksen alla poikettuaan normista. Oikeudet muodostavat savuverhon, joka takaa järjestelmän toimimiselle oikeutukset kunhan yksilöitä kohdellaan oikeuksien mukaisesti. Oikeudet eivät ole emansipatorisia. Oikeudet ovat alamaisille ja orjille.

Tässä näen myös kansalaistottelemattomuuden suurimman sudenkuopan. Mikäli vedotaan liian laveasti ihmisoikeuksiin tai kansalaisoikeuksiin, ollaan reformismin tiellä. Tällöin pyrkimyksenä ei ole universaali emansipaatio, vaan yhteiskunnan oikeuspohjan laajentaminen koskemaan jotain tiettyä ongelmakohtaa. Tällöin ei kyseenalaisteta yhteiskunnan perustavia rakenteellisia ongelmia tai oikeuksien eksklusiivisuutta, vaan vain halutaan päästä mukaan kerhoon.

Ihmisoikeuksien tavoitteleminen ei tietenkään ole sinällään tuomittavaa. Inhimillinen elämä on tavoittelemisen arvoinen asia, mutta ihmisarvoja voidaan kuitenkin käyttää myös lyömäaseena ja tunteellisena kiristyksenä emansipatorisia liikkeitä vastaan: “Miksi puuhastelet täällä, missä sinulla on ruokaa ja suojaa, toisin kuin Afrikan nälkäänäkevillä lapsilla?! Mikset tekisi töitä heidän hyväkseen” – – ja unohtaisi täällä tapahtuvan vedätyksen, joka on suurin osasyyllinen kyseiseen ongelmaan?

Ja kuten aiemmin viittaamassani kolumnissa lainattiinkin Howard Zinniä: ”Kansalaistottelemattomuus ei ole demokratian ulkopuolella. Demokratia vaatii kansalais­tottelemattomuutta.” Tässä on kuitenkin ongelma: hieman parempi ei ole aina parempi. Jos kansalaistottelemattomuudella pyritään vain tuunaamaan ei-toimivaa systeemiä hieman helpommin asutettavaksi eikä kumoamaan niitä rakenteita, jotka luovat tarpeen oikeuksille, voidaan mennä ruhtinaallisesti harhaan. Kuten Marx sanoi [6],

Saksassa ei yhtään orjuuden lajia voida hävittää ellei hävitetä kaikkia orjuuden lajeja. Perusteellinen Saksa ei voi tehdä vallankumousta ellei aloita sitä perustan kumoamisesta.

Liki kaikki instanssit jotka ovat nykyisessä tilanteessa käyttäneet kansalaistottelmattomuutta ovat halunneet reformoida nykyistä järjestelmää, eivät tehdä vallankumousta, vaikka olisivatkin markkinoineet tavoitteitaan sellaisena. Ihmiset puhuvat vallankumouksesta aivan liian heppoisesti: vallankumous on katkos historiassa, ei aufhebungausta. Vallankumous ei koske ravintolalakia tai hiustenhoitotuotteita, vaan vallankumouksessa kumotaan olemassaoleva maailmanjärjestys. Sanan nykyiset käytöt eivät tee vallankumoukselle oikeutta. Vallankumouksen jälkeen elämä ei jatku entisellään, mutta tuuheammalla kuontalolla.

Ei tietenkään aina ole ollut totta, että kansalaistottelemattomuus on reformismia. Historiasta löytyy joitain esimerkkejä kansalaistottelemattomuudesta, jonka seurauksena on ollut uusi yhteiskuntajärjestys. Relevantimpi kysymys on kuitenkin, onko aidon vallankumouksellinen kansalaistottelemattomuus mahdollista nyt ja tässä yhteiskunnassa? Onko mahdollista mobilisoida vaikkapa keskiluokka yhteiskuntajärjestystä vastaan? Ei uskoakseni vielä.

Miksi sitten kieltäytyä intistä ja sivarista, jos tarkoituksena on vaikuttaa johonkin, mihin ei voi vaikuttaa? Voiko toistella “olisin mielelläni tekemättä noin”, ja toivoa sillä olevan mitään vaikutusta?

En rehellisesti sanoen tiedä, tuleeko tämän tuomion lusimisella tekemään positiivista jälkeä maailmaan vai syventääkö vain systeemin pohjimmaista epätasa-arvoisuutta luomalla toissijaisia vastakkainasetteluja syventymättä varsinaisiin taustalla oleviin ongelmiin, jotka ovat haudattuna syvälle rakenteisiin. Onko tässä nyt kyse paskan kiillottamisesta: yhteiskunnassa on jotain mätää, mutta pelaako toimintani lopulta vain liberaalia oikeuspohjan laajentamistarkoitusta varten? Tekisikö joidenkin asioiden korjaaminen niiden periaatteellisesta vastustamisesta vaikeampaa piilottamalla ne näkyvistä? Veisikö palkka-armeija militarisoitumisen vastustamista taaksepäin työntämällä sen pois keskustelusta ja ylemmän keskiluokan ja yläluokan silmistä?

Toivon kaikesta huolimatta että tällä ja muilla pienemmillä liikkeillä on mahdollista aukaista tila, josta voidaan arvioida hegemonista järjestystä kriittisesti. Zizekin sanoin [8]:

– – this brings us back to Melville’s Bartleby. His “I would prefer not to” is to be taken literally: it says “I would prefer not to,” not “I don’t prefer (or care) to”—so we are back at Kant’s distinction between negative and in finite judgment. In his refusal of the Master’s order, Bartleby does not negate the predicate; rather, he affirms a non-predicate: he does not say that he doesn’t want to do it; he says that he prefers (wants) not to do it. This is how we pass from the politics of “resistance” or “protestation,” which parasitizes upon what it negates, to a politics which opens up a new space outside the hegemonic position and its negation.

 

 1. G. W. F. Hegel: Philosophy of Right (2001, alk.Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821) Kääntänyt S.W. Dyde. Batoche Books, Kitchener
 2. Smithin puolustaminen jääköön toiseen kertaan: en ole aivan varma, missä kontekstissa hän mainitsi “näkymättömän käden”, sillä en ole lukenut Kansojen Varallisuutta. Joissain lähteissä Smithin ajatuksista maalataan paljon vasemmistolaisempi kuva kuin toisissa, jolloin myös näkymätön käsi pelataan ironisena metaforana.
 3. En ole aivan varma, millaista omistamisen tyyppiä Hegel tarkoitti – julkista, yksityistä vai henkilökohtaista. Ymmärtäisin osittain vaikkapa julkisen omaisuuden sekä henkilökohtaisen omaisuuden emansipatorisen potentiaalin niiden kyetessä irrottamaan yksilön luonnonolosuhteista. Jos tarkastellaan yksityisomaisuutta yleisellä tasolla, syntyy kuitenkin ongelmia: yhden näennäinen emansipaatio on muiden orjuutus tai riippuvuussuhteen luominen näiden kahden välille.
 4. Thomas Hobbes: Leviathan. (1999, alk. 1651) Suomentanut Tuomo Aho. Vastapaino. Tampere. Englanninkielinen.
 5. Adolph Reed tekee hieman samanlaisen argumentin koskien identiteettipolitiikkaa (ks. Identity politics is neoliberal), mutten olisi valmis vetämään yhtä tiukkaa yhteyttä: sanoisin, että oikeuksista huolestunutta politiikkaa voidaan toteuttaa uusliberaalissa kontekstissa, mutta ainoastaan ilman universalismia. Universaalit oikeudet ovat lähtökohtaisesti ristiriidassa globaalin kapitalismin kanssa, mutta se ei usein tunnu niiden ajajia huolestuttavan.
 6. Karl Marx: Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä (2009, alk. Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, 1844). Suomentanut Vesa Oittinen. Minerva Kustannus, Helsinki–Jyväskylä 2009
 7. En muuten ole tiivistänyt täällä kertaakaan syitäni kieltäytyä: feministinen näkökanta armeijan luomaan miesmalliin, yhteiskunnan militarisoituminen, sotakoneisto ja suomalaisten aseiden myyminen konfliktialueille sekä ihmisten tappaminen nationalismin nimissä.
 8. Slavoj Žižek: Parallax View (2006), Cambridge, Massachusetts: The MIT Press
 9. Jotta nyt nuolisin kunnolla Voimaa, Timo Harjuniemen kolumni Unohda post-truth! (jota ei ole vielä tätä kirjoittaessa julkaistu netissä) käsittelee myös lyhyessä formaatissa journalismin asemaa nykyisessä yhteiskunnassa sekä ikuisen reformin harhaa.
 10. Emansipaatiosta: “Emansipaatio tarkoittaa vapautumista vierasmääräisyydestä, tulemista riippumattomaksi jostakin.”

Kieltäytymisilmoitus

Tämä teksti sisältää kieltäytymisilmoitukseni tänne soveltuvin osin. Sitä voi käyttää vaikkapa inspiraationa, kun askartelet omaa kieltäytymisilmoitustasi.

Kieltäydyin nimenomaan siviilipalveluksesta enkä asepalveluksesta johtuen jälkimmäisen proseduurin käsittelyajoista sekä vaadittavasta ylimääräisestä työstä. Niin absurdia kuin se onkin, siviilipalveluksesta voi kieltäytyä kirjeitse, mutta asevelvollisuudesta kieltäytyessä minun tulisi toimittaa kieltäytymisilmoitukseni henkilökohtaisesti palvelukseenastumispäivänä palveluspaikkaani tai sen jälkeen ollessani palveluksessa.

Näin jälkikäteen luettuna huomaan muotoilleeni jotkin seikat hieman leväperäisesti ja suurempaa harkintaa käyttämättä, mutta en rupea nyt retrospektiivisesti oikomaan itseäni.

Siviilipalveluskeskus
Latokartanontie 79 A
07810 Ingermaninkylä

Kieltäytymisilmoitus siviilipalveluksesta

Tämän ilmoituksen myötä minä, R (sotu), kieltäydyn suorittamasta minulle määrättyä siviilipalvelusta.

Suomen asevelvollisuus- ja siviilipalvelusjärjestelmä asettaa kansalaiset monin tavoin eriarvoiseen asemaan ja on epätasa-arvoinen ja kestämätön. Asevelvollisuudesta ja siviilipalveluksesta vapautetaan ihmisiä muun muassa asuinpaikan, sukupuolen ja tietyn vakaumuksen perusteella. On epäjohdonmukaista, että tietyt uskonnolliset ryhmät vapautetaan täysin asevelvollisuudesta, mutta muun kun uskonnollisen vakaumuksensa perusteella asepalveluksesta kieltäytyviä rangaistaan lyhintä asevelvollisuusaikaa kaksi kertaa pidemmällä, palkattomalla siviilipalveluksella tai kuuden kuukauden ehdottomalla vankeusrangaistuksella.

Siviilipalveluksen olemassaolo ns. mahdottomana ja jopa rangaistuksenomaisena vaihtoehtona vain pönkittää väkivaltakoneiston asemaa yhteiskunnassamme. Kulttuurimme pakkomielle väkivaltaan ja sen antama arvostus muiden ihmisten tappamiselle on surullista ja hyväksymätöntä. Vaikka puhuisimme nk. turvallisuuspoliittisesta realismista – joka vaikuttaa ainoastaan metastabiililta ratkaisulta suuremmassakin mittakaavassa – ei se oikeuta epämoraalista käytöstä. Parempaa maailmaa ei rakenneta uhkailulla ja aseilla, vaan rauhanomaisin keinoin.

Asevelvollisuusjärjestelmä ylläpitää ja uusintaa patriarkaalisia sukupuolirooleja, jotka ovat haitallisia paitsi miehille myös muille sukupuolille. Lisäksi on kestämätöntä, että ihmisiä, joiden juridinen sukupuoli on mies, pakotetaan parhaassa työskentely- ja opiskeluiässä jopa vuodeksi palkattomiin töihin. Tämä vaikeuttaa monen nuoren urasuunnitelmien toteutumista.

Useat ihmisoikeusjärjestöt, kuten Amnesty International, ovat tunnustaneet aseistakieltäytyjät mielipidevangeiksi ja vaatineet Suomelta totaalikieltäytyjien rankaisematta jättämistä. Tämän lisäksi Suomi on saanut huomautuksia totaalikieltäytyjien kohtelusta muun muassa Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta.

Nähdäkseni minulle ei täten jää muuta vaihtoehtoa kuin kieltäytyä suorittamasta minulle määrättyä siviilipalvelusta, sillä inhimillinen velvollisuuteni on toimia ihmiskunnan parhaaksi ja kritisoida ihmisyyttä vastustavia ja vaarantavia instituutioita sekä ilmiöitä kultturissamme.

Täten, tiedostaen ilmoitukseni seuraukset, kieltäydyn suorittamasta minulle määrättyä siviilipalvelusta ja olen valmis kantamaan siitä seuraavan oikeudellisen rangaistuksen.

Helsingissä 7.7.2016 

R

Kuri ja Kontrolli, osa 2

Deleuze. Kuva: Gerard Uferas

Foucault näki kuriyhteiskunnan toimintoja kuvatessaan oman aikansa olevan jo muutostilassa, mutta kuvaili lopulta melko vähän kuriyhteiskuntaa seuraavan hegemonisen yhteiskunnan muotoa. Gilles Deleuze vei lyhyessä tekstissään Jälkikirjoitus kontrolliyhteiskuntiin  Foucault’n ajatuksia eteenpäin ja hahmotteli uutta hegemonista tilaa, kontrolliyhteiskuntaa. Deleuzen teksti on todella lyhyt ja tiivis, ja suosittelenkin lukemaan sen, sillä kaluan tässä lähinnä luita ja toistan vain Deleuzen (tai Jussi Vähämäen) sanoja. Teksti on loistavasti kirjoitettu ja älyä säkenöivä, joten lue se!

Miten kontrolliyhteiskunta eroaa kuriyhteiskunnasta? Haastattelussaan Halu ja nautinto (1994) Deleuze sanoi, että

– – vallan dispositiivit eivät enää tyydy olemaan normalisoivia, ne pyrkivät olemaan (seksuaalisuutta) rakentavia. Tyytymättä enää muodostamaan tietoja, ne rakentavat totuutta (vallan totuutta). Ne eivät enää viittaa kaikesta huolimatta negatiivisiin kategorioihin (hulluus, rikollisuus interoinnin paikkana), vaan pikemminkin positiiviseen kategoriaan (seksuaalisuus).

Tämä kehitys on mielenkiintoinen: suvereniteettiyhteiskunnasta, jossa vallankäytön tavoitteena oli hallita ja anastaa, siirryttiin kuriyhteiskuntaan, joka pyrki organisoimaan yhteiskunnan voimat tehokkaasti alistamalla kehot koneen osiksi. Kuriyhteiskunta onnistui tavoitteissaan individuoimalla massan soluihin seinin ja käsittein erilaisissa panoptisissa instituutioissa. Kontrolliyhteiskunnassa nämä instituutiot ovat avautuneet ja levittäytyneet ympäri yhteiskuntaa. Suljetut instituutiot olivat valumuotteja, joissa ihmiset yksilöitiin ja normalisoitiin tietyn identiteetin mukaiseksi. Kontrollit taas muokkaavat yksilöitä paljon hienovaraisemmin keinoin: moduloiden ja varioiden. Täten se rakentaa ennen kaikkea positiivisia kategorioita ja käsitteitä, jotka ohjaavat ihmisten käyttäytymistä.

Deleuze käytti moottoritietä havainnollistamaan kurin ja kontrollin eroa. Moottoritie ei sulje ihmisiä tiettyyn tilaan, mutta rakentamalla useita teitä lisätään kontrollivälineitä. Ihmiset eivät silloin ole ikinä pakotettuna paikalleen, mutta täydellisesti kontrolloituja päämääriensä suhteen. Kontrollin kohteena ovat juuri ruumiillisen ja henkisen toiminnan mahdollisuudet.

Yksilöinnin keinot ja tavoitteet ovat myös erilaiset näiden kahden yhteiskuntajärjestyksen välillä. Kuriyhteiskunta muokkasi massasta massa-yksilöitä, mutta kontrolliyhteiskunnassa yksilöistä tulee dividuaaleja (vrt. in-dividuaali). Tehtaassa yksilöistä muovattiin kone, joka toimi tehokkaasti tehtaanomistajaa hyödyttäen, kun taas yrityksessä kannustetaan yksilöitä kamppailemaan keskenään ja siten saatetaan yksilöt kontrolloitaviksi kannustimin sekä ennen kaikkea estetään yksilöiden liittoutuminen kilpailuasetelmaa rakentamalla. Pelko korvataan ahdistuksella.

Kontrolliyhteiskunta näyttäytyy myös läpikotaisemmin konsistentilta kokonaisuudelta verrattuna kuriyhteiskuntaan. Kuriyhteiskunnassa instituutiot olivat erillisiä, ja jokaisessa instituutiossa oli tietyssä mielessä omat sääntönsä; jokaisessa instituutiossa aloitettiin alusta. Kontrolliyhteiskunnassa mitään ei lopeteta, sillä “yritys, koulutus (formaatio) ja varusmiespalvelus ovat yhden ja saman modulaation, yhden ja saman universaalin deformaattorin rinnakkaisia ja metastabiileja tiloja.”

Kontrolliyhteiskunta nousi vallan instituutionaalisen oikeutuksen tullessa kyseenalaisiksi ja uusliberaalin ideologian noustua hegemoniseksi. Suljetut tilat ovat jossain määrin tiensä päässä. Koulut, sairaalat, vankilat, armeijat ja tehtaat ovat kriisissä, ja niille on jo käytännössä aloitettu poliittinen saattohoito “välttämättömien uudistusten” muodossa. Kontrollit välttävät kiinnittymistä näihin kuoleviin instituutioihin ja kohdistuvat suoraan ihmisten toiminnan mahdollisuuksiin suoraan yleisen kautta. Vähämäki kirjoittaa tästä ansioituneessa esipuheessaan Deleuzen tekstiin seuraavasti

[kontrollien] kohteena ovat elämän mahdollisuudet ylipäätään (niin ruumiilliset kuin henkiset). On tärkeä huomata, että kontrollit eivät toimi enää sisäisen ja ulkoisen, poikkeuksen ja normin välisen erottelun kautta. Kontrollit myös välttävät sitoutumista määrättyyn instituutioon ja ne hakevat oikeutuksena yleisestä mielipiteestä ja eettisesti oikeasta. Tämän takia mediat ja kommunikaatio ylipäätään ovat kontrolliyhteiskunnissa tärkeässä asemassa. Siksi etiikka tai moraalisesti oikea syrjäyttävät modernien demokraattisten yhteiskuntien kulmakivinä toimineet muodolliset lait ja niiden instituutiot.

Eri yhteiskunnissa on eri vallankäytön hegemonia, ja suvereeni valta, kurivalta ja kontrollivalta elävät meilläkin rinnakkain. Olemme kuitenkin siirtäneet pääosan tuotannostamme “kolmannen maailman” maihin, jotka ovat täten edelleen kuriyhteiskunnan ajassa. Meidän yhteiskunnassamme prekarisoituminen valtaa alaa, tehtaat on lakkautettu, sote-uudistus on muokkaamassa terveydenhuoltoamme, yliopistot työnnetään enemmän ja enemmän yksityisen sektorin syliin ja valjastetaan tuottamaan “asiantuntijoita” ja niin edelleen. Kaikki yhteiskunnassa muotoillaan yrityksenomaiseksi, sillä yritys on kontrolliyhteiskunnan paradigmaattinen ilmentymä siinä missä vankila oli kuriyhteiskunnan. Siitä pääsemmekin tämän blogin kannalta keskeiseen kysymykseen.

Valvontarangaistus

Mihin valvontarangaistus sopii tässä skeemassa? Tällä kertaa kysymykseen ei tarvitse edes mennä analyysin kautta, vaan voin lainata suoraan Deleuzea (lihavointi on allekirjoittaneen):

– – olemme jonkin uuden alussa: Vankilajärjestelmässä “korvaavien” rangaistusten etsiminen ainakin pikkurikoksiin ja tuomitut tiettyinä tunteina kotonaan pysyttelemään pakottavien elektronisten kaulapantojen käyttö. Opetusjärjestelmässä jatkuvan kontrollin muodot ja jatkuvan kasvatuksen vaikutus kouluun, sitä vastaava kaiken tutkimuksen hylkääminen yliopistoissa ja “yrityksen” tuominen koulutuksen kaikille tasoille. Sairaalajärjestelmässä: uusi lääketiede “ilman lääkäriä ja potilasta”, joka kohdistuu mahdollisiin sairauksiin ja riskiryhmiin, ei tosiasiassa ole osoitus liikkeestä kohti yksilökeskeisyyttä, kuten väitetään, vaan se korvaa yksilöllisen tai numeerisen ruumiin kontrolloitavan “dividuaalisen” materian koodilla. Yritysjärjestelmässä: uudet tavat käsitellä rahaa, tuotteita ja ihmisiä, jotka eivät enää kulje vanhan tehdasmuodon läpi. 

 

Mitä minun tarvitsee edes sanoa tuon jälkeen? Deleuzen teksti kuvaa yhteiskuntamme muutosta liki täydellisesti ja “elektroniset kaulapannat” eivät ole valvontarangaistuksessa kaulassa vaan nilkassa, mutta ennuste oli melko täydellinen. Toisaalta reaalisesti valvontarangaistus onnistuu kuitenkin olemaan jonkinlainen bastardimuoto kuri- ja kontrolliyhteiskunnan väliltä. Yhtäältä sen mekanismit ja tekniikat ovat suoraan Deleuzen kuvauksesta, mutta toisaalta rangaistus suosii edelleen tiettyä porvarillista elämäntyyliä ja vakautta. Toisaalta se yrittää vuotaa yhteiskuntaan ja helpottaa markkinavoimien harjoittamaa eksploitaatiota, toisaalta käyttää institutionaalisia, medikalisoituja oikeutuksia vallankäytölleen. Se on murrosvaiheessa olevan instituution saattohoidon merkki.

 

 1. Gilles Deleuze: Haastatteluja, Tutkijaliitto (2005), suom. Anna Helle, Vappu Helmisaari, Janne Porttikivi ja Jussi Vähämäki. Jälkikirjoitus kontrolliyhteiskuntiin esipuheineen luettavissa ilmaiseksi täältä.